spirate

17 tekstów – auto­rem jest spi­rate.

unwell

cza­sami jeszcze za­sypiam z tobą

na ustach

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 stycznia 2015, 23:28

najdroższy mój

byłeś marze­niem wyśnionym
o czwar­tej nad ranem
tak rozkosznie
niep­raw­dzi­wym
bez­nadziej­nie wytęsknionym

sta­lowe bez­senne dni bolą
niez­nośnie powoli
przeszy­wając na wskroś 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2014, 00:30

szeptem mówię

może gdy­byś widział mo­je łzy
nie wbi­jałbyś we mnie słów
os­trych odłamków obojętności
nie ra­niłbyś istnienia
nie dep­tałbyś wes­tchnień cichych za tobą
i ciężkich obo­lałych snów
każdej no­cy bez ciebie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 września 2014, 03:31

jedna piąta ze stu lat

aniołom skrzydła wyrywam
nie śmieję się już od dawna
nie od­dycham pra­wie wcale
sen ode mnie ucieka

jes­tem duża!
jes­tem duża!

nie tańczę już na palcach
księżyc się do mnie nie uśmiecha
nie mam cza­su na ta­kie sprawy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 września 2014, 01:02

penso em ti

sur­realis­tyczny śnie mój najdroższy
szkla­ny ulotny
gdzie jes­teś gdy próbuję złożyć cię w całość ze słów
przez pal­ce przesypując

ile bym dała za se­kundę two­jego spojrzenia
czy byłeś tu kiedyś
czy twój za­pach był kiedyś na mnie całej

kocham cię
kocham cię
kocham cię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2014, 23:17

I wyob­rażałam so­bie jak to kiedyś będzie cu­dow­nie. Ja­ka to ja kiedyś będę szczęśli­wa, i będzie dużo słońca, i kwiatów. I śmie­chu, i mo­tylków w brzuchu. Jeszcze nie te­raz, jeszcze muszę trochę pocze­kać, aż mnie nie będzie w środ­ku skręcać z tęskno­ty. Pięknie będzie, więc poczekam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 lutego 2014, 22:09

zniknę

ty­siące strzępów po­dar­tych listów do ciebie
cho­wam pod powiekami
może kiedyś rzucę ci je pros­to w twarz
bo ser­ca raczej nie dosięgnę
i myśli tych najgłębszych i najukochańszych

potłukę ze­gary które od­liczają minuty
mo­jego nieby­cia w twoich oczach
gdy ciebie jest we mnie więcej niż mnie samej

w ob­cych twarzach zatopiona
zniknę
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 listopada 2013, 00:10

piąty października

myślałam że wszys­tko będzie w porządku
cały czas jak naj­da­lej od ciebie
ale te­raz ona ma twarz i imię
i jeszcze wy­raźniej widzę

two­ja dłoń w jej dłoni

myślałam że za­pomnę wszystko
i pod­niosę się z okruchów
będę nową sobą
a głowa którą stra­ciłam
znów na kar­ku zagości

ale jes­tem tyl­ko małą kroplą cichych łez
des­pe­rac­ko roz­ciągniętą w kon­tu­rach uśmiechu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 listopada 2013, 22:13

modlitwa

już nie mogę się docze­kać kiedy wreszcie się dowiem
kim mam być w tym świecie bez ciebie
pół duszy pół ser­ca nie wys­tar­czy by oddychać
echo two­jego szep­tu wśród nocy
i my is­tnienie przy istnieniu
by­liśmy ra­zem i więcej nie pamiętam
by­liśmy ra­zem i nicze­go nie żałuję

/dla Ciebie po raz tysięczny/
Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 listopada 2013, 22:38

atrament

w deszczo­we dni myślę o tobie
at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel
za­sypuję po­całun­ka­mi cienie
sa­mot­ność do ser­ca tulę
w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie
w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia

01.05.2012 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 17 września 2013, 22:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spirate

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2015, 23:28spirate do­dał no­wy tek­st unwell

13 listopada 2014, 00:30spirate do­dał no­wy tek­st najdroższy mój

21 września 2014, 10:56No_One_ sko­men­to­wał tek­st szeptem mówię

21 września 2014, 03:31spirate do­dał no­wy tek­st szeptem mówię

31 maja 2014, 23:24Gorgonek sko­men­to­wał tek­st penso em ti 

31 maja 2014, 23:17spirate do­dał no­wy tek­st penso em ti